Ungdyrsdage

Hønsedag 2016

Klubmesterpokal for stor Orangefarvet Welsumer 742 p.  `Klubmesterpokal for dværg Rustfarvet Welsumer 762 p. Billeder til hønsedag 2016; Bruno overrækker klubmesterpokal til Peter Nielsen for stor Orangefarvet Welsumer Bruno overrækker klubmesterpokal for Peter Woller til Bent Hansen for dværg Rustarvet Welsumer. (Peter Woller fraværende)

Vi ser på dyrene.